Spring Semester begins

Berkeley Adult School 1701 San Pablo Avenue, Berkeley, CA

January 17, 2023 - Spring Semester begins

Spring Term 2 begins

Berkeley Adult School 1701 San Pablo Avenue, Berkeley, CA

March 20, 2023- Spring Term 2 begins

Translate »